הארכת מועד הגשת הערות - טיוטת תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (החלת הוראות חוק המזון על משקה משכר בשינויים ותנאים), התשע"ח-2018

28/08/2018

עדכון ממשרד הבריאות:

לפנים משורת הדין ולאור בקשה שהתקבלה במשרדי משרד הבריאות ולאחר שבחנו את הלו"ז, הוחלט להאריך את המועד להערות עד ליום 7.10.18.

במקביל המועד יעודכן באתר התזכירים.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שלום רב,

רצ"ב טיוטת תקנות ההגנה על בריאות הציבור (מזון) התשע"ח 2018 שפרסם משרד הבריאות.

המועד האחרון להערות הוא יום שלישי ט' בתשרי התשע"ט 18.9.2018.

יש להגיש את ההערות לאתר קשרי ממשל הרשום מטה (ולא למועצה).

לידיעתכם: זמן ההתארגנות של היקבים ל-3 שנים כפי שסוכם בין משרדי הבריאות והחקלאות לא הוכנס בתקנות אלא יוכנס ברמת נוהל ע"י משרד הבריאות.

 

להלן ההנחיות וטיוטת התקנות כפי שהתקבלו מהיועץ המשפטי של משרד הבריאות:

להלן קישור לטיוטת תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (החלת הוראות חוק המזון על משקה משכר בשינויים ותנאים), התשע"ח-2018, שהוכן במשרד הבריאות.

נודה על קבלת הערותיכם עד ליום שלישי, ט' בתשרי התשע"ט (18/09/2018), באמצעות אתר קשרי ממשל.

טיוטת התקנות המוצעת נועדה להסדיר את הליכי הייצור, הייבוא והפיקוח על משקאות משכרים, בהתאם לסמכות הנתונה לשר הבריאות לפי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו- 2015 (להלן- החוק). טיוטה זו מחילה את הוראות החוק תוך קביעת שינויים ותנאים נוספים כנדרש בתחום זה, כך שמשקה משכר נקבע כקטגוריית ביניים- בין מזון רגיל למזון רגיש. האסדרה המוצעת תיערך, בין היתר, לפי מודל ניהול סיכונים כמקובל במזון בישראל ובמדינות מפותחות בעולם, וזאת במגמה לאפשר זמינות והנגשה של מגוון משקאות בעלויות סבירות לכלל הציבור תוך הבטחת איכות, תקינות ובטיחות המשקה המשכר ושמירה על בריאות הציבור.

לעיון בתזכיר החוק לחצו כאן.

לאתר קשרי ממשל לחצו כאן.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים