עדכון בנוגע לישיבת מועצת המנהלים של המועצה לגפן היין מיום 13.6.16

27/06/2016

לכורמים וליקבים שלום,

המועצה לגפן היין נהגה לקיים מדי שנה ישיבות ועדת מחירים אשר בסופן   פורסם מחירון מומלץ לענבי יין עמו עבדו חלק מהכורמים והיקבים. בשנת 2015 נכנס לתוקפו תיקון לסעיף  3(4) לחוק ההגבלים העסקיים (הידוע כ"פטור החקלאי").

המועצה בחנה את ההשלכות המשפטיות של התיקון לפטור החקלאי על המשך  קיום דיונים, כאמור, ופרסום המחירון המומלץ, וכן בדקה את האפשרות להכשירו על פי המנגנונים הקבועים בחוק ההגבלים העסקיים.

לאחר בחינה משפטית זו המועצה קיבלה החלטה להפסיק קיום ישיבות ועדת מחירים ואת פרסום המחירון המומלץ שהיה נהוג עד לתיקון החוק.

החלטת המועצה אינה מונעת מכל הכורמים לפעול עצמאית בניהם, בתנאי שהם עומדים בתנאים הקבועים בפטור החקלאי המתוקן. אופציה זו הינה לשיקול והחלטת הכורמים בלבד.

אנו מודעים לכך שחלק מההסכמים בין כורמים לבין יקבים כוללים הפניה למחירון המומלץ. לא ניתן לקבל החלטה או המלצה במסגרת המועצה בכל הנוגע להתייחסות למחירון המומלץ בחוזים הקיימים. מומלץ לכל הכורמים והיקבים לבחון את הנושא בפן המשפטי באופן עצמאי.

מזה מספר שנים מפרסם משרד החקלאות תחשיב עלויות גידול כרם יין קברנה סובניון. תחשיב זה, שעודכן בשנת 2015, הינו מסמך פומבי הזמין לכולם באתר משרד החקלאות.

זהו תחשיב עלויות שמפורסם על ידי משרד החקלאות וכל אחד רשאי להיעזר בו כראות עיניו, ולהתאים אותו לנתונים של הכרם.

את התחשיב ניתן למצוא בקישור הבא:

תחשיב עלויות גידול כרם יין קברנה סוביניון

במקביל, משרד החקלאות יפרסם במהלך השנה מדד תשומות לגפן יין. מדד זה יעודכן מדי שנה.

התחשיב והמדד יפורסמו גם באתר המועצה לגפן היין.

נשמח לעמוד לרשותכם ולענות על שאלות בנוגע לשינוי החקיקה והשלכותיו.

 

בברכה,
צחי דותן
מנכ"ל מועצת גפן היין

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים