נוהל אישור מיכון חוסך כח אדם לשנת 2011

הריני להביא לידיעתכם כי רשימות המיכון והציוד שאושרו ב- 2010 ע"י ועדה מקצועית נבדקו בשנית ונבחנו בקפידה ע"י אנשי המקצוע במשרד ונציגי החקלאים.

מועברות לכם שתי רשימות:

1.
רשימת כלים שיאושרו מתוך הבקשות שהוגשו ב- 2010, ועל פיהן יופעל מקדם קיצוץ בכ"א ע"י הרשות לתכנון.
2. רשימת מיכון של בקשות שהוגשו ב- 2010 ולא יאושרו מאחר ולא ניתן להפעיל עליהם את מקדם הקיצוץ בכ"א.

כ"כ רצ"ב הנוהל המתוקן לשנת 2011 שעל פיו תדון ועדת התמיכות בבקשות המסווגות ברשימה מספר (1) לעיל. לתכניות במסגרת מיכון חוסך כח - אדם.

פירוט מכונות לא מאושרות למימון בנוהל מיכון 2011  פירוט מכונות לא מאושרות למימון בנוהל מיכון 2011
פירוט מכונות מאושרות למימון בנוהל מיכון 2011  פירוט מכונות מאושרות למימון בנוהל מיכון 2011
נוהל אישור מיכון חוסך כח אדם לשנת 2011  נוהל אישור מיכון חוסך כח אדם לשנת 2011
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים