נוהל התמיכה בחקלאים בשל ההפחתה בהקצאת המים לשנת 2009

3/02/2009

לאור המשבר העמוק במשק המים והמחסור החריף במים שפירים, החליטה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב על קיצוץ כמויות המים המוקצות לחקלאות לשנת 2009, בהשוואה לכמויות שהוקצו לשנת 2008, בכמות של 100 מיליון מטר מעוקב – דהיינו, הפחתה של כ- 22%.

בכדי לסייע לחקלאים לעמוד בכמויות המים שיוקצו להם בשנת 2009, החליטה הממשלה בהחלטתה מיום 1.2.09 להעניק, לפנים משורת הדין, תמיכה לחקלאים.

בהתאם לעקרונות שנקבעו בהחלטה, כאמור, תינתן תמיכה לחקלאים, שיוותרו מרצון ובהודעה מראש על כמות מים מתחת לכמות שנצרכה על ידם כדין בשנת 2008 (להלן – הפחתה מרצון), בסכום שבין 2.58 ₪ למטר מעוקב ל – 2.7 ₪ למטר מעוקב. סכום התמיכה הסופי למטר מעוקב ייקבע בהתאם לכמות הכוללת המופחתת מרצון וליתרת התקציב המאושר.

להמשך הנוהל

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים